Informații publice

paper writings

Dreptul cetăţenilor de acces la informaţiile de interes public este reglementat prin Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitările privind accesul la informaţii de interes public vor fi adresate Compartimentului de Relaţii Publice şi Protocol din cadrul Institutului European din România.

Anterior formulării unei solicitări privind liberul acces la informaţiile de interes public, recomandăm consultarea documentelor prezentate pe pagina web a Institutului în secţiunea Despre noi/Documente constitutive şi sectiunea Informaţii publice.

Cererile scrise privind liberul acces la informaţii de interes public vor fi înaintate către Compartimentul de Relaţii Publice şi Protocol din cadrul Institutului European din România prin:

  • poştă: Bdul Regina Elisabeta nr.7-9, sector 3, Bucureşti 030016;
  • fax:    021 314.26.66;
  • e-mail: ier@ier.ro;
  • depunere directă la adresa menţionată mai sus.

Dacă vă consideraţi vătămat în privinţa dreptului Dvs. de acces la informaţiile de interes public solicitate, puteţi formula o reclamaţie administrativă folosind următorul model.

binance exchange website